หมอขนม บรรยาย ในงาน SMPF Complex Exclusive Training

MD Code Immersion

KNA Celebrate Night Awards 2024

หมอขนม ขึ้นบรรยายในงานเปิดตัว Tesslift ประเทศมาเลเซีย

หมอขนม ร่วมบรรยายงาน AMWC 2024

Gouri Expert Meeting at Bangkok

MD Codes™ Look Advanced

IMCAS 2024 : พญ.ภัทรชนน อัศววรฤทธิ์ ร่วมงานประชุมสุนทรียภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับโลก

หมอขนม รับ 2 รางวัลใหญ่ส่งท้ายปี 2023 By Allergan Aesthetics

The Path to Expertise with Mauricio de Maio