หมอขนม ขึ้นบรรยายความรู้ Skin Qualityในงาน 5th SMART

หมอขนม 5th SMART บรรยาย

พญ.ภัทรชนน อัศววรฤทธิ์ “หมอขนม” อาจารย์แพทย์ด้านผิวหนังและการปรับรูปหน้าระดับนานาชาติ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายในงาน 5th SMART (The Fifth Synergistic Meeting Of Aesthetic, Alternative, Anti-Aging and Regenerative Medicine of Thailand) ที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ในวันที่ 29-30 กรกฏาคมที่ผ่านมา

 

หมอขนม 5th SMART

 

โดยงานนี้ หมอขนม ในฐานะอาจารย์แพทย์สอนฉีด Gouri คนแรกของไทย รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารกระตุ้น Collagen บนใบหน้าในกลุ่ม PCL (Polycaprolactone) หรือของเหลวที่ใช้สำหรับฉีดฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพผิว เพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม Health & Wellness ในประเทศไทย

 

หมอขนม 5th SMART สอนแพทย์

 

หมอขอขอบคุณ ​ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ ผู้อำนวยการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ที่ให้เกียรติเชิญหมอไปเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านความงาม และขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการบรยายความรู้ของหมอในงาน 5th SMART lecture ในครั้งนี้ค่ะ

 

หมอขนม 5th SMART อาจารย์แพทย์ผิวหนัง

recent updates