“หมอขนม” ผู้ถ่ายทอดเทคนิคการฉีด GOURI ขั้นสูง

Advanced GOURI Lecture & Hands-on

“พญ.ภัทรชนน อัศววรฤทธิ์” หรือ “หมอขนม” ร่วมงาน Advanced GOURI Lecture & Hands-on ในฐานะที่ หมอขนม ผู้ถ่ายทอดเทคนิคการฉีด Gouri ขั้นสูง เป็น 1 ใน 3 ของไทย ที่ได้บรรยายความรู้ให้แก่แพทย์ไทย ณ โรงพยาบาลวรรณสิริ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

 

Advanced GOURI Lecture & Hands-on หมอขนม

 

โดยงานครั้งนี้ เป็นงานที่ได้ถ่ายทอดเทคนิคการฉีด และแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการฉีด Gouri ให้แก่เพื่อนแพทย์ความงามกว่า 30 ท่าน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์หลังการรักษาออกมาอย่างปลอดภัย และได้ประสิทธิภาพมากที่สุดไม่เกิดผลข้างเคียงต่อคนไข้

 

 

Gouri ตัวช่วยฟื้นฟูผิว คงความอ่อนเยาว์ด้วยเทคนิคขั้นสูง

เนื่องจากสาร Gouri เป็นสาร PCL (Polycaprolactone) ที่มีโมเลกุลสูงประกอบ เป็นสารที่ใช้ในไหมละลายในวงการแพทย์มากว่า 10 ปี ทั้งยัง Product ใหม่ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพึงระวังมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาคนไข้และการถ่ายทอดเทคนิคให้แก่แพทย์ความงามด้วย หรือการเลือกผลิตภัณฑ์ต้อง “Safety profile” สำคัญเสมอ ไม่เพียงเท่านี้ ก่อนฉีดรักษาต้องมีการศึกษาผลข้างเคียงอย่างละเอียด เพราะอาจเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แก่คนไข้ได้นั่นเอง

Advanced GOURI Lecture & Hands-on หมอขนม 2023

 

ขอขอบคุณบริษัท Edencolors ที่ให้เกียรติเชิญหมอให้เป็นผู้ถ่ายทอดเทคนิคการฉีด Gouri ในครั้งนี้ด้วยค่ะ สุดท้ายนี้ หมอมั่นใจว่าการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคในครั้งนี้ แพทย์ทุกท่านจะนำไปปรับใช้และพัฒนาคุณภาพ และดูแลคนไข้ของคุณหมอทุกท่านในอนาคตได้ดีและมีประสิทธิภาพค่ะ

“สิ่งสำคัญในชีวิตของหมออีกหนึ่งอย่าง ก็คือการได้เป็น 1 ในผู้ที่ได้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคเฉพาะ ให้แก่เพื่อนแพทย์ด้านความงามด้วยกัน”

 

 

recent updates