“หมอขนม” ขึ้นบรรยายเทคนิคการฉีดฟิลเลอร์ตำแหน่งที่ยากที่สุดในงาน Asia Meeting Of Aesthetic Surgery And Medicine (AMAS)

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสจาก ทางสมาคม TACS ที่เล็งเห็นความสามารถและความมุ่งมั่นของหมอ และให้หมอได้ขึ้นไปบรรยายในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฉีดฟิลเลอร์ในครั้งนี้

งานประชุม Asia Meeting Of Aesthetic Surgery And Medicine (AMAS) เป็นงานประชุมแพทย์ศัลยกรรมความงาม โดยมีแพทย์แนวหน้าด้านเวชศาสตร์ความงามจากนานาชาติ อาทิ  ไทย เกาหลี เวียดนามและฟิลิปปินส์ เข้าร่วมด้วย

 

สำหรับหมอ ความสำคัญในงานประชุมครั้งนี้ คือ การได้แชร์เทคนิคการฉีดฟิลเลอร์หน้าผากอย่างไรให้ง่าย ผลลัพธ์สุดท้ายออกมาดี และมีความเสี่ยงน้อยที่สุด เพราะการรักษาในตำแหน่งหน้าผากนั้น ถือเป็นตำแหน่งที่ยากและมีความเสี่ยงที่สูง เนื่องจากหน้าผากจะมีจำนวนเส้นเลือดอยู่มาก หากแพทย์ที่ฉีดไม่เชี่ยวชาญหรือชำนาญทางด้ายกายวิภาค ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

สุดท้ายนี้ บทบาทของแพทย์ที่ดีสำหรับหมอ คือผลลัพธ์หลังการรักษาที่มีประสิทธิภาพและคนไข้พึงพอใจมากที่สุด เช่นเดียวกัน การเป็นแพทย์ผู้สอนที่ดี ก็คงเป็นการที่ หมอเองได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคสู่แพทย์ท่านอื่น ๆ ให้ได้นำไปปรับใช้ในการรักษา โดยเฉพาะคนไข้ของคุณหมอทุกท่านค่ะ

 

recent updates