รางวัลอันทรงคุณค่าแห่งปีที่ภาคภูมิใจ…

เป็นเกียรติอย่างยิ่งกับงาน ELLE Beauty & Wellness Centers Awards 2022 จากนิตยสารแนวหน้าของไทย ที่เชิญให้หมอเข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา

หมอขอขอบคุณนิตยสาร ELLE และคนไข้ของหมอที่เล็งเห็นถึงความพยายาม ความตั้งใจและเชื่อมั่นในการปรับรูปหน้าของหมอมาโดยตลอด

จนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า Best of Advance Filler Technique Clinic (รางวัลเทคนิคการปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์ขั้นสูง)

ซึ่งหมอใช้เทคนิคเฉพาะตัว ผ่านกระบวนการพิเศษ อย่าง YOUTHIVATE กระบวนการปรับรูปหน้าให้ดูเด็กลงอย่างเป็นธรรมชาติ โดยการนำเอาศาสตร์และศิลป์ในการฉีดฟิลเลอร์และผสมผสานในการใช้นวัตกรรมร่วมด้วย จึงส่งผลให้ผลลัพธ์หลังการรักษาของคนไข้ออกมาดีที่สุด และเพื่อเป็นการตอบแทนคนไข้ หมอขอสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาสิ่งใหม่ สรรสร้างประสบการณ์
และสร้างผลลัพธ์การรักษาที่ดี เพื่อให้คนไข้ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างพึงพอใจมากที่สุด

recent updates