MD Code Immersion

MD Code Immersion

หมอขนม (Global Speaker) เป็นหนึ่งในวิทยากรในงาน MD Code Immersion การฉีดฟิลเลอร์ปรับรูปหน้าขั้นสูงให้แพทย์ความงาม

หมอขนม “ดร.พญ.ภัทรชนน อัศววรฤทธิ์” (Global Speaker)รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญเป็นหนึ่งในวิทยากร
ในงาน MD Code Immersion ณ TRIA Integrative Medical Institute โรงพยาบาลปิยะเวท ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567

สำหรับงานนี้เป็นการรวมตัวของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ
ในการปรับรูปหน้าด้วย MD Code เทคนิคขั้นสูงสำหรับแพทย์ทุกท่านในการฉีดฟิลเลอร์ปรับรูปหน้า

ในฐานะหนึ่งในทีมแพทย์ Allergan Team Thailand  หมอขนมได้บรรยาย ในหัวข้อ “การปรับรูปหน้าบริเวณคาง
และกรอบหน้าด้วยเทคนิค MD Code” ซึ่งเป็นเทคนิคที่หมอขนมเชี่ยวชาญและใช้ในคลินิก ในระหว่างการบรรยาย
หมอขนมก็ได้แบ่งปันเคล็ดลับและเทคนิคเฉพาะในการวิเคราะห์โครงหน้าของคนไข้ เพื่อวางแผนการปรับรูปหน้า
ให้เหมาะสมและดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด

นอกจากจะเป็นโอกาสอันดีในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แล้ว ยังเป็นการตอกย้ำพันธกิจของหมอ
ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้คนไข้ของหมอได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

หมอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้แบ่งปันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ทุกท่าน และสามารถนำไปต่อยอด
พัฒนาการรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ

 

 

 

 

หมอขนม งาน MD Code Immersion

 

MD Code Immersion หมอขนม วิทยากร
MD Code Immersion หมอขนม วิทยากร

recent updates