หมอขนม ขึ้นบรรยายในงานเปิดตัว Tesslift ประเทศมาเลเซีย

หมอขนม ขึ้นบรรยายในงานเปิดตัว Tesslift ประเทศมาเลเซีย

𝗨𝗡𝗩𝗘𝗜𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗧𝗘𝗦𝗦𝗟𝗜𝗙𝗧
𝗕𝗲𝘆𝗼𝗻𝗱 𝗘𝗹𝗲𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗠𝗲𝘀𝗵 𝗦𝗰𝗮𝗳𝗳𝗼𝗹𝗱 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆

เมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา อาจารย์แพทย์ด้านการปรับรูปหน้า
ในฐานะ 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗦𝗽𝗲𝗮𝗸𝗲𝗿 และ 𝗧𝗲𝘀𝘀𝗹𝗶𝗳𝘁 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗞𝗢𝗟 ขึ้นบรรยาย
และสาธิต Live Demonstration เทคนิคการร้อยไหม
ในงานเปิดตัว Tesslift ณ ประเทศมาเลเซีย
โดยมีแพทย์ผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศกว่า 50 ท่าน

การสาธิตครั้งนี้ หมอขนมได้ถ่ายทอดเทคนิคการร้อยไหมโครงตาข่าย
Polydioxanone (PDO) ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดในวงการ
การแพทย์เพื่อความงาม หมอขนมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ความรู้ที่ได้แบ่งปันไปจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ทุกท่าน
เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาการรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

เปิดตัว Tesslift ณ ประเทศมาเลเซีย
 

tesslift การร้อยไหมโครงตาข่าย
Polydioxanone (PDO)

recent updates