หมอขนมคว้า “2 รางวัลใหญ่” ร่วมงาน สุดสัปดาห์ Beauty Award 2022 EN

“หมอขนม” พญ.ภัทรชนน อัศววรฤทธิ์ ได้รับเชิญจากนิตยสารชื่อดังระดับประเทศ ให้เข้าร่วมงานประกาศรางวัล “สุดสัปดาห์ Beauty award 2022” พร้อมคว้า 2 รางวัลใหญ่จากหมวดหมู่ Beauty Clinic อย่างรางวัลนวัตกรรมการปรับรูปหน้ายอดเยี่ยมที่สุด และ รางวัลการใช้ Thermage flx ยกกระชับใบหน้าได้ดีที่สุด

Dermal Fillers 9 EN

As we age, the fat, muscles, bone, and skin in our face begin to thin.

Dermal Fillers 8 EN

As we age, the fat, muscles, bone, and skin in our face begin to thin.

Dermal Fillers 7 EN

As we age, the fat, muscles, bone, and skin in our face begin to thin.

1

หมอขนมคว้า “2 รางวัลใหญ่” ร่วมงาน สุดสัปดาห์ Beauty Award 2022 EN

“หมอขนม” พญ.ภัทรชนน อัศววรฤทธิ์ ได้รับเชิญจากนิตยสารชื่อดังระดับประเทศ ให้เข้าร่วมงานประกาศรางวัล “สุดสัปดาห์ Beauty award 2022” พร้อมคว้า 2 รางวัลใหญ่จากหมวดหมู่ Beauty Clinic อย่างรางวัลนวัตกรรมการปรับรูปหน้ายอดเยี่ยมที่สุด และ รางวัลการใช้ Thermage flx ยกกระชับใบหน้าได้ดีที่สุด
Layer

Dermal Fillers 9 EN

As we age, the fat, muscles, bone, and skin in our face begin to thin.
Layer

Dermal Fillers 8 EN

As we age, the fat, muscles, bone, and skin in our face begin to thin.
Layer

Dermal Fillers 7 EN

As we age, the fat, muscles, bone, and skin in our face begin to thin.
Layer

Dermal Fillers 6 EN

As we age, the fat, muscles, bone, and skin in our face begin to thin.