หมอขนม ร่วมงาน GAIN Anatomy Masterclass ตื่นตัวและพัฒนาตนอยู่เสมอ

Anatomy สิงคโปร์

เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2023 ที่ผ่านมา “หมอขนม พญ.ภัทรชนน อัศววรฤทธิ์” ได้รับเชิญจาก Galderma ให้เข้าร่วมเรียนรู้เรื่องโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต (Anatomy) ในงาน GAIN Anatomy Masterclass ที่ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับแพทย์จากนานาชาติหลายท่าน

หมอขนม GAIN Anatomy Masterclass

 

โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต (Anatomy) ซึ่งเป็นการสาธิตวิธีการฉีดตามจุดต่าง ๆ ของใบหน้า เรียนรู้เรื่องชั้นผิวขั้นสูง กายวิภาคบนใบหน้าของอาจารย์ใหญ่ โดยจุดประสงค์หลักของการมาเรียนในครั้งนี้ เพื่อจะได้นำเอาเทคนิคใหม่ ๆ จากแพทย์ต่างชาติที่ถูกต้องเหล่านี้ ไปพัฒนาการรักษาคนไข้ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและได้มาตรฐานที่ปลอดภัย

 

หมอขนม GAIN Anatomy Masterclass

 

สำหรับแพทย์ การอัปเดตความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีหรือวิวัฒนาการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศอยู่เสมอ นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุด หมอเชื่อว่าการไม่หยุดพัฒนาฝีมือ และประสบการณ์หรือพัฒนาศักยภาพให้หมุนตามทันโลกนั้น จะส่งมอบผลลัพธ์การรักษาและการเปลี่ยนแปลงที่ดี เพื่อให้คนไข้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด

 

หมอขนม GAIN Anatomy Masterclass สิงคโปร์ galderma

 

เพราะหมอมั่นใจว่า “ในทุกการเดินทาง จะคอยสร้างประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อให้ก้าวต่อไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ”

recent updates